Verkoop op basis van inkooporder

In de inkoopwizard kunt u verkooporders op basis van een bestaande inkooporder aanmaken. Dit doet u met behulp van een wizard, die gestart wordt vanuit het tabblad Artikelregels.

Zo maakt u een verkooporder aan op basis van een inkooporder:

  1. Klik op de pijl in de werkbalk en kies Verkooporder aanmaken gebaseerd op een inkoop.
  2. De wizard laat de gegevens van de inkooporder zien die als uitgangspunt gebruikt zal worden. Klik op Volgende.
  3. Geef aan voor welke relatie er een verkooporder moet worden aangemaakt. Klik op Volgende.
  4. Geef aan wat de basis moet zijn voor de kost- en verkoopprijs van de verkooporder, en welke informatie naar de verkooporder moet worden overgebracht. Klik op Volgende.

    Tip! Indien u Besteld aantal verandert in de verkooporder, zal de kostprijs opnieuw berekend worden, maar deze keer vanuit de Artikelkaart. Daarom dient u de inkoop opnieuw over te brengen indien de kostprijs zal afwijken met die in de artikelkaart. Om dit te doen, moet u de bestaande verkooporders bewerken in het volgende punt.

  5. Alleen van toepassing indien de klant al een openstaande verkooporder heeft:
    Geef aan of u de bestaande verkooporder wilt bijwerken met nieuwe orderregels of een nieuwe order wilt aanmaken. Klik op Voltooien om de verkooporder aan te maken.

De wizard laat nu de ordergegevens van de aangemaakte verkooporder zien. Klik op Sluiten of Annuleren om de wizard af te sluiten.

Meer informatie:

Inkoop op basis van een verkooporder

Inkoopregister

Inkoopwizard

Inkoop reserveren voor een verkooporder