Inkoopwizard

De inkoopwizard helpt u om een selectie aan te geven voor de artikelen en aantallen waarvoor een inkooporder aangemaakt dient te worden. De wizard doorloopt een aantal stappen in een verschillende volgorde, afhankelijk van de keuzes die u maakt. U kunt kiezen uit een viertal mogelijkheden om uw keuze te bepalen. Daarna bepaalt u welke artikelen ingekocht moeten worden, het aantal en bij welke leverancier u deze wilt inkopen.

De wizard wordt gestart vanuit het inkoopvenster. Klik op de pijl naast de knop Nieuw, en kies voor Nieuwe inkoop aanmaken met behulp van de inkoopwizard. U kunt de inkoopwizard tevens vanuit het bureaublad openen.

Zodra de wizard is gestart kunt u kiezen op welke basis u een inkooporder wenst aan te maken. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Het venster Artikelen die ingekocht moeten worden wordt weergegeven nadat u de inkoopwizard hebt afgesloten en alle noodzakelijke instellingen voor het inkoopsvoorstel hebt gedefinieerd. In dit venster kunt u de gemaakte selectie van het inkoopvoorstel verder bewerken. Indien er een niet-verwerkte inkooporder voor een leverancier is, hebt u de mogelijkheid om de artikelregels aan de bestaande inkooporder toe te voegen. Indien het artikel reeds op de eerdere inkoop is opgenomen, zal het aantal wijzigen.

Als u een inkoop op basis van een verkooporder wenst aan te maken, kunt u hiervoor direct vanuit de verkooporder een wizard starten.

Inkoop op basis van niet-geleverde verkooporders

Inkoop op basis van voorraad

Inkoop op basis van bepaalde artikelen/artikelgroepen

Inkoop op basis van een leverancier

Meer informatie:

Artikelen die ingekocht moeten worden

Over de inkoopmodule

Inkoop op basis van een verkooporder