Inkoop reserveren voor een verkooporder

U kunt een inkoop reserveren voor een bepaalde verkooporder. Een reservering kunt u zowel vanuit het inkoopvenster, als vanuit het ordervenster aanmaken:

Het venster met reserveringen bevat twee overzichten. Het bovenste overzicht laat alle artikelregels van de gekozen inkooporder zien. Dit is een overzicht van alle artikelen van de inkoop en geeft de gereserveerde aantallen voor verkooporders weer. Hier kunt u geen wijzigingen aanbrengen.

In het onderste gedeelte hebt u een overzicht van de reserveringen van de inkoopregels in het bovenste gedeelte.

Let op! Om een Koppeling/Reservering naar inkoop te kunnen aanmaken voor een inkoop, moet deze functionaliteit geselecteerd zijn bij de bedrijfsinstellingen voor Order/Factuur, op het tabblad Algemeen.

Meer informatie:

Verkoop op basis van inkooporder

Inkoop op basis van een verkooporder

Over de inkoopmodule

Inkoopregister

Inkoopwizard

Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.