Standardverdier i Mamut Business Software

I Mamut Business Software kan du kontrollere de fleste av standardverdiene direkte i standardregisteret. For å komme til standardregisteret velger du menyen Vis – Innstillinger – Firma, markerer fanekortet Firmainnstillinger og klikker på knappen Standardregister.

Når du redigerer et av disse registrene vil du se et tall nede i høyre hjørne. Dette er det aktuelle objektets verdi i standardregisteret.

Slik kan du eksportere standardverdiene i Mamut Business Software via Mamut Import/Export

  1. Start Mamut Import/Export.
  2. Velg Eksport og klikk Neste.
  3. Velg Standardregister fra listen.
  4. Velg hvilken firmadatabase du skal eksportere fra. Du kan også angi bane for hvor filen skal lagres.
  5. Klikk Eksport.

Filen lagres der du har angitt.

Du kan åpne filen direkte i vinduet Eksporten er ferdig ved å klikke på Åpne.

Den eksporterte filen tildeles et navn med samme nummer som firmadatabasenummeret til firmadatabasen du eksporterte fra, for eksempel ”StdReg_001.xls” for eksport av standardverdiene fra firmadatabase nummer 1.

Country.xls of Country.-txt

Ved eksport av standardverdiene opprettes det samtidig en fil som inneholder nummeriske verdier for ”Land”. Denne heter ”Country.xls”.

Du finner en tilsvarende tekstfil, Country.txt, i mappen der programfilene ligger: “…\Mamut\ImportExport\ExampleFiles”.

Se også:

Import av informasjon

Eksport av informasjon

Firmainnstillinger for Standardregistret (ekstern link)