Import av informasjon

For at du skal kunne importere data må filen du importerer være i et format som støttes av Mamut Import/Export. Du kan lese mer om de ulike formatene i CSV-importformater, oversikt.

Tips! Før du importerer data i Mamut Business Software anbefales det å ta en sikkerhetskopi. Dersom importen ikke blir som ønsket, er det enkelt å tilbakekopiere sikkerhetskopien og prøve på nytt. For å ta en sikkerhetskopi velger du Fil -Sikkerhetskopiering og klikker Utfør sikkerhetskopiering.

Slik importerer du data

  1. Logg inn, velg Import og klikk Neste.
  2. Velg ønsket importformat, og klikk Neste.
  3. Marker firmadatabasen du skal importere til.
  4. Skriv inn filbane og filnavn til filen du skal importere, eller klikk på søkeknappen og bla deg frem til filen.

    Oppdatere eksisterende kunder/leverandører/produkter
    : Merk av her dersom du ønsker at eventuelle duplikater skal oppdatere eksisterende poster, i stedet for å legge til nye. Valget er bare synlig dersom du importerer kunder/leverandører/produkter. Merker du ikke av her, vil importen legge til nye poster.
  5. Klikk Import.
  6. Klikk Lukk for å avslutte importveiviseren etter fullført import.

Dataene er nå importert. Du kan klikke Ny dersom du ønsker å importere flere filer.

Se også:

Mamut Import/Eksport

Ordreimport

Kundeimport

Import og eksport av bilag fra Huldt & Lillevik

Import av lønnsbilag fra daTax Kjørebok

Sikkerhetskopiering

CSV-importformater, oversikt

Beskrivelse av CSV-filformater