Beskrivelse av CSV-filformater

Alle filene begynner med en identifikasjon som består av minst seks tegn:

Identifikasjon (3 tegn), Type informasjon (1-2 tegn) og Versjonsnummer (2-3 tegn).

Disse feltene står alltid helt inntil hverandre, og skilles fra de andre feltene enten med fast kolonnebredde eller med semikolon, alt etter om filen er semikolonbasert eller har fast kolonnebredde. Hvorvidt formatet benytter fast kolonnebredde, eller er semikolonseparert står under beskrivelsen av de enkelte formatene.

Dette gjelder ikke import fra XML, da XML benytter felter (også kalt tagger). En tagg er et felt i en XML-fil som begynner med < og avsluttes med >. F.eks.: <taggnavn>, betyr at man har en tagg som heter taggnavn.

Mange steder i formatene er det referert til ”StdReg_xxx.xls”. Dette er en Excel-fil som på forhånd bør eksporteres med Mamut Import/Export. Denne filen viser hvilken verdi de ulike elementene i listeboksene har i standardregisteret. ”StdReg_xxx.xls”: Les mer Standardverdier i Mamut Business Software.

Tips! Punktum [.] brukes som desimalseparator i alle nummerfelt. De semikolonseparerte formatene er generelt mye enklere å forholde seg til enn formatene med fast kolonnebredde. Alle de semikolonseparerte formatene må avsluttes med et semikolon etter siste felt på hver linje.

Hvis det oppstår en feil under importen/eksporten, vil en fil kalt ”GBAe2apiErrors.txt” opprettes (vanligvis i mappen ” C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents\”). Denne filen inneholder feilmeldinger som kan gi informasjon om hva som er galt og når i prosessen feilen oppsto.

Se også:

CSV-eksportformater, oversikt

CSV-importformater, oversikt

Kundeformater

Leverandørformater

Produktformater

Ordreformater

Bilagsformat