Bilag: GBAT10

Skilletegn mellom feltene er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for Maks. lengde er oppgitt for å angi maksimalt antall tegn.

‘StdReg_xxx.xls’”StdReg_xxx.xls”: Les mer i Standardverdier i Mamut Business Software.

Beskrivelse Kolonne-nr. Kolonne i Excel Maks. lengde Kommentar Påkrevd

Identifikasjon

0

A

6

Alltid lik: GBAT10

Ja

Bilagsnummer

1

B

8

Numerisk (Benyttes for å skille bilag fra hverandre)

 

Bilagsdato

2

C

8

Dato (format: YYYYMMDD)

Ja

Bilagsart

3

D

3

Numerisk (StdReg_xxx.xls)

Ja

Periode

4

E

2

Numerisk (ingen desimaler)

Ja

Regnskapsår

5

F

4

Numerisk (ingen desimaler)

Ja

Konto

6

G

4

Numerisk (ingen desimaler)

Ja

Mva-kode

7

H

5

Numerisk (StdReg_xxx.xls)

Ja

Saldo

8

I

15

Numerisk (to desimaler)

Ja

Kundenummer

9

J

9

Numerisk (ingen desimaler) *For reskontrobilag. Kundenr. må oppgis ved sammenligning på nummer

Ja*

Leverandørnummer

10

K

9

Numerisk (Ingen desimaler)

Ja*

Kontaktnavn

11

L

30

Tekst ** For reskontrobilag. Oppgis hvis kontakten er ny eller eksisterende navn skal overskrives

Ja**

Adresse

12

M

200

Tekst

 

Postnummer

13

N

30

Tekst

 

Poststed

14

O

30

Tekst

 

Fakturanummer

15

P

25

Tekst

 

KID

16

Q

30

Tekst

 

Forfallsdato

17

R

8

Dato (format: YYYYMMDD)

 

<Ikke i bruk>

18

S

 

Feltet må benyttes, men verdien kan være blank

 

Bankkonto

19

T

20

Tekst

 

Beskrivelse Hovedbok

20

U

100

Tekst

 

Beskrivelse Reskontro

21

V

100

Tekst

 

Rentefakturering

22

W

1

Numerisk

1 = Ingen rentefakt.

2 = Alltid

3 = Kun over 30 dager.

 

Prosjekt

23

X

6

Numerisk (StdReg_xxx.xls) eller blankt for ingen

 

Avdeling

24

Y

4

Numerisk (StdReg_xxx.xls)

 

Betalingsbetingelse

25

Z

4

Numerisk (StdReg_xxx.xls)

 

Brutto

26

AA

1

Blankt, True (T) eller False (F)

 

BruttoSum

27

AB

20

Numerisk (to desimaler)

 

IBAN 28 AC 50 Alfanumerisk  
SWIFT/BIC 29 AD 50 Alfanumerisk  

To alternative importmetoder i forhold til mva.

Importer egne mva-linjer for hvert bilag.

Importer med bruttosummer og la Mamut Business Software beregne mva. i bilagsregistreringen.

Dette feltet kan ha én av følgende 3 statuser pr. bilag:

<blankt> Hvis dette er blankt, vil det si at linjen skal importeres med sum fra feltet Saldo.
<T> Hvis det er satt til T (for True), vil det si at linjen skal importeres med bruttosum (inkl. mva) fra feltet Sum som følger rett etter.
<F> Hvis det er satt til F (for False), vil det si at linjen ikke skal importeres. Eksempel på dette kan være en egen mva-bilagslinje som skal ignoreres ved import.

Bilagsimport

Ved å krysse av for Hoppe over duplikate fakturanr ved bilagsimport, vil man ikke risikere å kopiere inn (og dermed overskrive) fakturanumre som allerede er i bruk. Bilagene importeres til bilagsregistrering. Det blir skrevet ut en bilagsjournal når du overfører postene til hovedbok.

Egendefinerte bilagsarter

De bilag som er ført på bilagsarter du selv har opprettet i Mamut Business Software, vil ikke kunne eksporteres.

Vanlige feil

Avdelingsnummeret som importeres finnes ikke i Mamut Business Software. Løses ved å opprette avdelingsnummeret i Mamut Business Software før importen.

Datoene i importfilen er feil. Riktig format må være YYYYMMDD.

Årene og periodene er ikke opprettet i Mamut Business Software. Løses ved å opprette disse før importen.

Bilagene balanserer ikke. Alle bilag må balansere før importen.

Det er satt filter på bilagsnumrene ved eksport fra en annen Mamut-installasjon.

Ordreimporten benytter konto for kundefordringer som avviker fra standard (Norge: 1510). Du må da opprette kontoen i kontoplanen, og angi at den har reskontrofunksjonalitet på fanekortet Avansert på kontoen.

Se også:

Import av informasjon

Beskrivelse av CSV-filformater