Tilläggsprodukter > mcvariable:Primary.productname_apphost > Säkerhet

Säkerhet

Med Mamut Application Hosting säkras dina data efter mycket höga säkerhetskrav. Visma använder marknadsledande leverantörer av mjuk- och hårdvara. Alla data lagras på en plats med mycket hög säkerhet.

Begränsningar av tjänsten

För att säkerställa tjänstens säkerhet och stabilitet är vissa funktioner i Mamut Business Software inaktiverade. Detta gäller bland annat: 

Dessa tjänster kan beställas från Visma på telefon 010-14 12 700. Vi gör dig uppmärksam på att du kan faktureras för vissa tjänster.

Säkerhetskopiering av data

Mamut Application Hosting säkerhetskopierar automatiskt all data.

Alla ändringar som gjorts i Mamut Business Software kommer att loggas kontinuerligt. Detta gör det möjligt för dig att få återställt din Mamut databas så som den var på en bestämd tidpunkt bak i tiden om du önskar detta.

Två gånger om dagen tas det en säkerhetskopia av dessa loggfiler.

Alla filer (t ex Word-dokument och andra filer du sparat på H:\ och P:\) säkerhetskopieras en gång per natt. Säkerhetskopiorna lagras på två olika fysiska datacenter i Norge.

Om du vill återställa en säkerhetskopia från en bestämd tidpunkt bak i tiden, kan detta utföras av auktoriserade Mamut konsulter. Denna tjänst måste beställas per telefon 010-14 12 700. Observera att tjänsten debiteras.

Systemkrav

Fullständiga och uppdaterade systemkrav och rekommendationer hittar du här:https://community.visma.se/sv/software/produkter/Mamut/downloads/.

Se även:

Mamut Application Hosting

Underhåll av tjänsten

Nyttiga länkar

Vanliga frågor

Tilläggsprodukter

Version 23.0. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.