Tilläggsprodukter > mcvariable:Primary.productname_apphost > Mamut Application Hosting

Mamut Application Hosting

Mamut Application Hosting är en tjänst genom vilken Mamut Business Software och Microsoft Office drivs och underhålls av Visma på en central plattform. Du får säker och flexibel tillgång till dina program via Internet.

Tjänsten består av moderna och erkända mjuk- och hårdvarukomponenter för att ge dig som användare en effektiv och säker tjänst.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med våra systemkrav för tjänsten innan du tar den i bruk. Fullständiga och uppdaterade systemkrav och rekommendationer hittar du här: https://community.visma.se/sv/software/produkter/Mamut/downloads/ Fullständiga och uppdaterade systemkrav och rekommendationer hittar du här:Systemkrav Mamut Application Hosting

Kontakta vår försäljningsavdelning på 010-14 12 700 eller via e-post på info@vismasoftware.se för mer information.

Se även:

Inloggning

Att använda tjänsten

Konfigurera e-postkonto

Filbehandling

Säkerhet

Underhåll av tjänsten

Nyttiga länkar

Vanliga frågor

Version 23.0. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.