Tilläggsprodukter > mcvariable:Primary.productname_apphost > Kom igång > Konfigurera e-postkonto

Konfigurera e-postkonto

Om du har tillgång till Microsoft Office-paketet via Mamut Application Hosting kan du konfigurera ditt e-postkonto i Outlook. Du får då tillgång till din e-post när du loggar in på tjänsten, på samma sätt som Mamut Business Software, och får möjlighet att använda integrationen mellan Mamut och Outlook.

Följ nedanstående procedur för att konfigurera ditt e-postkonto samt överföra e-post och kalenderregistreringar. Utöver e-postadress och -typ behöver du även ett användarnamn, lösenord, servernamn, och så vidare. Denna information får du från din e-postleverantör.

Så här konfigurerar du ditt e-postkonto:

 1. Logga in på Mamut Application Hosting som vanligt. I välkomstfönstret väljer du Mail Control Panel.
  Observera att det kan ta lite tid för fönstret att öppnas första gången du öppnar kontrollpanelen.

 2. Klicka på knappen Add... (Lägg till) för att skapa en ny e-postprofil.
 3. Lägg till önskat profilnamn i fältet Profile Name och klicka OK.

 4. Gå igenom Outlook-guiden som öppnas för att konfigurera ditt e-postkonto. Om du är osäker på hur Outlook ska konfigureras bör du kontakta din e-postleverantör.
 5. När guiden är slutförd väljer du alternativet Always use this profile (Använd alltid denna profil) nederst i fönstret. Du måste välja profilen med det namn du valde i punkt 3.

 6. Klicka slutligen på OK.

Du kan nu starta Microsoft Office Outlook 2007 från välkomstfönstret. Om du blir uppmanad att ange användarnamn och lösenord måste du ange det användarnamn och lösenord som tillhör ditt e-postkonto.

Obs! När du öppnar Outlook kan det hända att ett meddelande visas som informerar om att Outlook inte hittar e-postfilen. Du måste då bläddra fram till filen här: P:\AppData\Roaming\Microsoft\Office\outlook.pst.

Så här överförs e-post och kalender från din lokala Outlook-klient:

 1. Öppna din lokala Outlook-klient.
 2. Klicka på File - Import and Export.
 3. I fönstret Import and Export Wizard markerar du Export to a file (Exportera till en fil), och klickar Next (Nästa).

 4. Markera Personal Folder File (.pst), och klicka Next.

 5. Markera därefter Personal Folders (Personliga mappar), och markera Include subfolders (Inkludera undermappar). Klicka Next.

 6. Klicka Browse (Bläddra) för att välja var du ska spara .pst-filen. Vi rekommenderar att spara den i en ny mapp direkt på hårddisken (C:), så att den blir enkel att hitta. När du har valt filens placering och namn klickar du OK. Klicka slutligen på Finish (Slutför) för att gå tillbaka till exportguiden.

 7. Klicka OK i fönstret Create Microsoft Personal Folders, och vänta på att filen skapas.
 8. Logga därefter in på Mamut Application Hosting som vanligt. I välkomstfönstret väljer du Microsoft Office Outlook 2007.

 9. Klicka på File - Import and Export.
 10. I fönstret Import and Export Wizard markerar du Import from another program or file (Importera från annat program eller fil) och klickar Next.

 11. Markera därefter Personal Folder File (.pst), och klicka Next.

 12. Kicka på Browse (Bläddra) för att navigera till filen.

  Om följande felmeddelande visas, klicka OK.

 13. Om du har sparat filen på din lokala hårddisk klickar du på Computer och den lokala disken där du har sparat .pst-filen.

  Obs! Om du inte hittar dina lokala diskar måste du se till att du har valt Drives i fönstret som visas vid inloggning. Läs mer om detta i Att använda tjänsten.

 14. Öppna mappen där du har sparat .pst-filen i punkt 6.
 15. Klicka en gång på .pst-filen för att markera den.

 16. Tryck och håll nedtryckt knappen [CTRL] på tangentbordet, tryck därefter på [C]-knappen (Ctrl+C) för att kopiera filen.
 17. Klicka på Home (P:) under Computer i menyn till vänster i fönstret så att denna markeras.

 18. Tryck och håll nedtryckt knappen [CTRL] på tangentbordet, tryck därefter på [V]-knappen (Ctrl+V) för att klistra in filen i katalogen.
 19. Vänta på att .pst-filen kopieras till servern. Detta kan ta lite tid beroende av filstorleken samt hastigheten på din Internetanslutning.
 20. När kopieringen är slutförd klickar du på Home (P:) och markerar .pst-filen. Klicka på Open (Öppna), och Next i fönstret Import Personal Folders.

 21. Kontrollera att alla inställningar är definierade som i fönstret nedan. Klicka därefter på Finish. Vänta till .pst-filen har lästs in.

Alla e-postmeddelanden och kalenderregistreringar ska nu vara tillgängliga i Outlook i Mamut Application Hosting.

Se även:

Mamut Application Hosting

Att använda tjänsten

Inloggning

Vanliga frågor

Version 23.0. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.