Tilläggsprodukter > mcvariable:Primary.productname_apphost > Kom igång > Att använda tjänsten

Att använda tjänsten

Efter inloggning visas ett välkomstfönster med alla dina tillgängliga program. Här väljer du vilka program du önskar starta. Du kan läsa mer i Inloggning om hur du loggar in.

Starta första programmet

Att starta det första programmet kan ta lite längre tid då detta blir som att starta en dator. Första gången du startar tjänsten anger du även vilka resurser på din dator som tjänsten ska få tillgång till.

Så här anger du vad Mamut Application Hosting ska få tillgång till

 1. Klicka på programmet som du vill öppna.
 2. I fönstret RemoteApp som öppnas klickar du på pilknappen Details nederst till vänster för att expandera fönstret.
 3. Välj vilka resurser Mamut Application Hosting ska få tillgång till genom att markera relevanta kryssrutor.


  Drives: Ger dig möjlighet att välja dina egna lokala diskar för att exempelvis spara eller hämta filer.
  Clipboard: Gör det möjligt att kopiera text och filer mellan din egen dator och lösningen.
  Other supported PnP devices: Tillgängliggör exempelvis ljud från lösningen till din dator. Rekommenderas inte att aktivera om du inte har särskilt behov för funktionen.
  Printers: Ger dig möjlighet att skicka utskrifter till din lokalt anslutna skrivare.
  Don't ask me again for remote connections from this publisher
  : Om du markerar detta alternativ visas inte detta fönster senare även om du har loggat ut ur tjänsten. Om du inte är säker på att du har behov av att ändra inställningarna i framtiden rekommenderas du att inte markera alternativet.
 4. Bekräfta att du litar på utgivaren genom att klicka Connect.
 5. Skriv användarnamn och lösenord på nytt om du får frågan.

Inställningarna har nu definierats och programmet visas i aktivitetsfältet på din dator som ett vanligt program.

Om du vill ändra inställningarna efter att du har anslutit måste du först logga ut och därefter logga in igen. Fönstret visas då på nytt.

Obs! Om du har valt Don't ask me again for remote connections from this publisher innan du klickade Connect visas inte fönstret igen. Om du ändå vill ändra inställningarna måste du köra ett separat program för att visa fönstret igen. Läs mer om detta i Vanliga frågor.

Automatisk inloggning till Mamut Business Software

För att undgå många inloggningar rekommenderar vi att du aktivera inställningen automatisk inloggning i Mamut Business Software. Inställningen innebär att inloggningsfönstret inte visas för Mamut-programmet när det öppnas.

Så här aktiverar du automatisk inloggning;

 1. Öppna Mamut Business Software.
 2. Gå till Visa - Inställningar - Användare.
 3. Ändra användarnamnet så att det är det samma som användarnamnet du använder för att logga in på Mamut Application Hosting, men byt ut snabel-a '@' med understreck '_' (t.ex. skrivs "support@mamut.com" som "support_mamut.com"). Om du har mer än 20 tecken i e-postadressen som du använder som användarnamn skriver du bara de 20 första tecknen.

 4. Markera kryssrutan Automatisk inloggning när användarnamnet är samma i operativsystemet.
 5. Klicka Spara.

Inställningen är nu aktiverad.

Se även:

Mamut Application Hosting

Inloggning

Konfigurera e-postkonto

Filbehandling

Vanliga frågor

Säkerhet

Version 23.0. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.