Tilläggsprodukter > mcvariable:Primary.productname_apphost > Kom igång > Filbehandling

Filbehandling

Genom Windows Explorer i Mamut Application Hosting får du tillgång till dina lagringsområden i lösningen. Du får även tillgång till din lokala hårddisk om du har valt detta.

Obs! För att få tillgång till din lokala hårddisk måste du välja att tjänsten ska ha tillgång till Drives vid uppstart. Läs mer om hur du gör det i Att använda tjänsten.

Du öppnar utforskaren genom att klicka Windows Explorer i välkomstfönstret i Mamut Application Hosting.

Följande filområden är tillgängliga:

Company (H:) är ett gemensamt lagringsområde på servern. Om du har flera användare på Mamut Application Hosting får alla användare tillgång till filerna som sparas här.

Home (P:) är din användares privata lagringsområde på servern.

C on computername (där [computername] är namnet på din dator) är din lokala hårddisk. Här får du tillgång till alla filer som finns sparade på din dator. Om du har flera hårddiskar visas även dessa i listan (C, D, E, osv.).

Du har inte möjlighet att högerklicka i utforskarfönstret, men du kan kopiera filer med hjälp av dra-och-släpp, eller genom snabbkommandon.

Så här kopierar du en fil med hjälp av snabbkommandon

 1. Öppna mappan där filen ligger.
 2. Klicka en gång på filen för att markera den.
 3. Tryck [CTRL]+[C] på tangentbordet.
 4. Öppna mappen som du önskar att kopiera filen till.
 5. Tryck [CTRL]+[V] på tangentbordet.

Filen blir nu kopierad till vald mapp.

Uppsättning av OCR/utbetalningsfiler/factoring/inkasso

Om du i Mamut Business Software använder OCR, utbetalningsfiler, factoring eller export till inkassobyrå, kan du i inställningarna för dessa ange om du vid import/export av filer vill använda katalogen H: eller lokal disk. Användning av lokal disk tar troligen längre tid än import/export direkt mot H-enheten på lösningen, men du slipper att manuellt kopiera filer mellan server och lokal disk.

Obs! Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du använder lösningens Internet Explorer för att gå in i din Internetbank. Väljer du att använda katalogen H: vid utbetalningsfiler/OCR i Mamut Business Software, bör du överföra filerna manuellt till/från din lokala dator och hantera filerna vidare därifrån.

I beskrivningen nedan använder vi OCR-filer som exempel, men proceduren är den samma för utbetalningsfiler, factoring och inkasso.

Så här anger du att filområdet H: ska användas:

 1. Öppna Windows Explorer i Mamut Application Hosting.
 2. Se till att du har öppnat katalogen Company (H:).
 3. Klicka på New Folder (Ny mapp) överst i fönstret.
 4. Ge ett namn på mappen, t.ex. OCR.
 5. Starta Mamut Business Software från lösningen.
 6. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra.
 7. Klicka på Inställningar bredvid Företaget importerar OCR-filer från banken.
 8. Ange sökvägen till mappen du skapade i steg 4, t.ex. H:\OCR\ och klicka därefter OK.

Vid import av OCR-filer till Mamut Business Software används nu denna placering.

Om du mottar OCR-filen på din lokala dator måste du öppna Windows Explorer i Mamut Application Hosting och kopiera filen till korrekt mapp. Du måste dessutom kopiera exempelvis utbetalningsfilen från Mamut Application Hosting till din lokala dator om du ska skicka den till nätbanken.

Så här anger du att lokal disk (C:) ska användas

Du hänvisar till din lokala C-enhet med sökvägen \\tsclient\c\. Om du t.ex. har en mapp med namnet OCR direkt på din C-enhet, blir sökvägen till denna mappen \\tsclient\c\OCR\.

 1. Öppna Windows Utforskare på din lokala dator.
 2. Klicka på din lokala disk (C:).
 3. Högerklicka i fönstret och välj Ny - Mapp.
 4. Ge mappen exempelvis namnet OCR.
 5. Starta Mamut Business SoftwareMamut Application Hosting.
 6. Klicka Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra.
 7. Klicka Inställningar till höger om t.ex. Företaget importerar filer från bank (t.ex. OCR) (eller motsvarande alternativ).
 8. Ange sökvägen till mappen som du skapade i steg 4, t.ex. \\tsclient\c\OCR\, i fältet Mapp, och klicka därefter OK.

Vid import av OCR-filer till Mamut Business Software kommer nu denna placering att föreslås. 

Obs! Om du väljer att använda lokal sökväg, kommer inte importen/exporten att fungera från andra datorer. Detta för att Mamut Business Software kommer att läsa/skriva till den lokala C-enheten på datorn som du sitter vid.

Se även:

Mamut Application Hosting

Att använda tjänsten

Konfigurera e-postkonto

Vanliga frågor

Version 23.0. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.