Tilläggsprodukter > mcvariable:Primary.productname_apphost > Kom igång > Inloggning

Inloggning

När tjänsten är beställd och användarna registrerade skickas en e-post till den registrerade e-postadressen för varje användare med länk, användarnamn och lösenord för tjänsten.

Det är inte möjligt att ändra användarnamn eller lösenord. Läs mer om detta i Vanliga frågor.

Så här loggar du in:

  1. Gå till https://ts.mbn1.net.

  2. Du kan få en fråga överst på skärmen om att köra en ActiveX-/add-on-komponent. Klicka på linjen och välj Kör tillägg (Run Add-on). Komponenten måste köras för att använda tjänsten.

  3. Ange användarnamn och lösenord för tjänsten för tjänsten som du har mottagit via e-post.
  4. Välj därefter om du loggar in från en offentlig (public) eller privat (private) dator. Valet påverkar hur lång tid utan aktivitet som du kan fortsätta vara inloggad innan du blir automatiskt utloggad. Läs mer om detta nedan.
  5. Klicka till slut på Logga in (Sign in).
  6. Beroende av din webbläsare kan en dialogruta visas där du får fråga om du vill att Windows ska spara lösenordet. Av säkerhetsmässiga orsaker rekommenderas inte att du sparar lösenordet, om du inte har ett eget användarnamn och lösenord när du startar datorn.

Du är nu inloggad och kan använda tjänsten.

Problem med att logga in?

Om du har problem med att logga in kan det hända att Windows på din dator måste uppdateras. Du måste då köra Windows Update. Starta Windows Update på nytt efter varje uppdatering tills inga fler uppdateringar hittas. Logga in på nytt. I tillägg bör du kontrollera om du har senaste versionen av Microsoft Remote Desktop Client installerad. Läs mer om hur du gör din dator klar för användning här.

Om du får upp meddelandet nedan när du försöker att öppna inloggningssidan, kan det hända att du har satt säkerhetsnivån för Internet Explorer för högt. Du får då gå till Verktyg (Tools) i Internet Explorer, och välja Internetalternativ (Internet Options). Gå sedan till fliken Säkerhet (Security), och klicka på Standardnivå (Default level). Klicka OK för att spara inställningarna, och starta om Internet Explorer.

Automatisk utloggning och lagring

Under inloggningen väljer du om du loggar dig från en offentlig (public) eller privat (private) dator. Valet påverkar hur lång tid utan aktivitet som du kan fortsätta vara inloggad innan du blir automatiskt utloggad. På en offentlig dator loggas du ut efter 15 minuters inaktivitet, medan du på en privat dator loggas ut om datorn har varit inaktiv i mer än 6 timmar.

Uppgifter som inte är sparade kan gå förlorade vid automatisk utloggning som beskrivs ovan.

Standardinställningen för Automatisk lagring i Microsoft Office är 10 minuter. Läs mer om möjligheterna i hjälpfilen i ditt Microsoft Office-program. Hjälpfilen öppnas i alla program genom att trycka [F1]-knappen.

Det finns ingen funktion för automatisk lagring i Mamut Business Software. Därför rekommenderar vi att du sparar fortlöpande.

Se även:

Mamut Application Hosting

Att använda tjänsten

Konfigurera e-postkonto

Filbehandling

Vanliga frågor

Version 23.0. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.