Skapa frakthandlingsfil

Du kan använda orderinformation som är registrerad i programmet för att kunna skriva ut nödvändiga inrikes- och utrikes frakthandlingar. Detta gör du genom guiden Skapa frakthandlingsfil.

Obs! För att kunna skriva ut frakthandlingar i Mamut Business Software måste du ha ett särskilt avtal med Posten eller Unifaun för att få tillgång till orderkoppling i Pacsoft Online eller Unifaun Online.

Så här skapar du en frakthandlingsfil:

 1. Skapa först en order som har Leveransanvisning aktiverad. Under fliken Frakt ska du fylla i följande fält: Leveransvillkor, Leveransformer, Antal kolli, Avsändarnummer vid frakt, Bruttovikt samt Totalvolym. Observera att frakthandlingsfilen kan inte skapas utan ett Avsändarnummer vid frakt.

  Tips! Välj att skapa underlag för frakthandlingsfil vid utskrift av plocklista eller packsedel istället för faktura, då har du möjlighet att generera en fil på nytt för samma order.

 2. Markera Plockad på fliken Diverse.
 3. Starta guiden Skapa frakthandlingsfil via Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Frakthandlingsfil, och klicka Nästa.
 4. Välj vilka kunder som du vill skapa frakthandlingsfil för genom att kryssa i Alla, Kund eller Urval och klicka Nästa. Väljer du alla, visas alla fakturor som fakturerats sedan sist.
 5. Markera vilka ordrar som ska ligga till grund för frakthandlingsfilerna. Du kan välja att Markera alla, Markera ingen eller markera de aktuella orderna manuellt. Klicka Nästa.


  Tips! Klicka på t.ex. kolumnen Namn för att sortera i kundnamnsordning. Om du vill ta bort en order kan du markera den orderrad du vill ta bort och klicka på knappen Radera. Observera att radering av order från listan inte går att ångra. Om du saknar en order bör du kontrollera att du har gjort alla inställningar och registrerat fraktinformation.

 6. Fellista. Detta steg visas endast om en order innehåller fel, t.ex. om postnummer eller -ort saknas på kontakten. I kolumnen Meddelande ser du vilken information som saknas. Välj Föregående för att ta bort felaktiga order eller Avbryt för att avsluta och korrigera felet.
 7. Välj att skriva ut till förhandsvisning eller skrivare.
 8. Välj var filerna ska sparas.
 9. Klicka Slutför.

Frakthandlingsfilen sparas på den angivna sökvägen. Filerna hämtas till Unifaun Orderkoppling.

Se även:

Kom i gång med frakthandlingsfil

Om frakthandlingsfiler