Debiteuren- en crediteurentransacties inboeken

Tip! U kunt debiteuren- en crediteurentransacties direct boeken in Inboeken. In de debiteuren-/crediteurenmodule vindt u functionaliteiten voor betalingsopvolging, rentefacturering, incasso en meer. Als u een programmaversie met een Order/Factuur- en Inkoopmodule hebt, worden boekingen normaal gesproken bij het overboeken van facturen en betalingen in deze modules verwerkt en niet vanuit de inboekmodule, zoals hieronder beschreven.

In het standaard rekeningschema dat bij het programma wordt geleverd, zijn de rekeningen 1300 Debiteuren en 1600 Crediteuren aangemaakt met een koppeling naar de Debiteuren- en Crediteurenadministratie. Alle klanten en leveranciers worden aan deze rekeningen gekoppeld en worden gebruikt om openstaande betalingen tussen u en de relaties te registreren.

Bij het boeken van boekstukken op rekening 1300 en 1600 zult u daarom gevraagd worden om de boekingen te koppelen aan een Relatie.

Zo registreert u inkoop- of verkoopfacturen in de inboekmodule:

 1. Klik op Nieuw om een boekstuk aan te maken.
 2. Kies voor dagboek VF - Verkoopfactuur (bij een klant) of IF - Inkoopfactuur (bij een leverancier).
 3. Voer 1300 of 1600 in de kolom Rekening in. Dit opent een overzicht over alle relaties die als klant (1300) of als leverancier (1600) geregistreerd zijn in de relatiekaart.
 4. Selecteer de Debiteur of Crediteur waarop de transactie betrekking heeft.
  Klik op Nieuw om een relatie aan te maken indien de relatie nog niet in het relatieregister is opgenomen. In het registratievenster kunt u Naam, KvK-nummer en Btw-nummer invoeren. Wanneer u meer informatie over een relatie wilt invoeren moet u dit in het relatieregister doen.

 5. Voer het factuurnummer en/of het Betalingskenmerk in.
  De overige velden worden ingevuld met de voorwaarden die van toepassing zijn op deze klant of leverancier. Als factuurdatum wordt dezelfde datum gebruikt als voor het boekstuk, maar deze kan eventueel veranderd worden.
 6. Toets plus [+] op het numerieke toetsenbord om dit venster te sluiten.
 7. Voer eventueel de Tegenrekening in en toets [ENTER].
  Het gebruik van tegenrekeningen kan het inboeken van boekstukken versnellen. De tegenrekening is het rekeningnummer waarop de boekstukregel moet worden tegengeboekt. Wanneer u bijvoorbeeld een verkoop op rekening 1300 Debiteuren wilt boeken, zou de keuze van rekening 8000 Verkopen, BTW 19% een logische keuze kunnen zijn.
 8. Klik op Boekstukregel invoegen om een regel aan het boekstuk toe te voegen.
 9. Voer het factuurbedrag in de kolom Debet in en toets [ENTER].
  Dit bedrag wordt nu verdeeld over de aangegeven Btw-rekening en Tegenrekening die u bij stap 7 hebt aangegeven.

Het boekstuk kan nu naar het Grootboek worden verwerkt. De module Debiteuren/Crediteuren zal ook worden bijgewerkt.

Valuta: Indien u verschillende valuta gebruikt bij het inboeken, dient u dit in de gebruikersinstellingen voor het inboeken aan te geven door op het tabblad Kolommen de optie Valuta te selecteren.

Meer informatie:

Inboeken van betalingen

Boeken van betalingen in debiteuren-/crediteurenadministratie

Een factoringsbestand aanmaken

Gebruikersinstellingen voor Inboeken

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.