Andere instellingen

Onder de knop Andere instellingen vindt u de gezamenlijke registers en paden naar andere programma's zoals Microsoft Office.

Meer informatie

Landenregister

Postcoderegister

Andere programma's

Meer informatie:

Instellingen

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.