Landenregister

In het Landenregister kunt u de registratiemethode voor adressen en postcodes in andere landen definiëren.

Indien u een wijziging wenst aan te brengen selecteert u het land en klikt u op Bewerken.

Indien u een land wenst toe te voegen, klikt u op Nieuw.

U kunt nu de Naam, Landencode, Aantal tekens in postcode en Configuratie van postcode/plaats bewerken/invoeren. Selecteer de optie EU indien het land onderdeel uitmaakt van de Europese Unie.

Klik op de knop Adresconfiguratie om de weergave van adressen, relatienamen en contactpersonen op rapporten te definiëren. Meer informatie vindt u in Adresinstellingen.

Meer informatie:

Andere instellingen

Adresinstellingen