Instellingen voor automatische incasso

Hieronder vindt u instructies voor het instellen van automatische incasso.

Automatische incasso activeren

U activeert de functionaliteit door op Beheer - Instellingen - Administratie te klikken. Selecteer op het tabblad Debiteur/Crediteur de optie Het bedrijf maakt gebruik van automatische incasso. Met behulp van de knop Instellingen kunt u nu de instellingen voor automatische incasso definiëren. De instellingen voor automatische incasso kunt u tevens vanuit de wizard voor automatische incasso bereiken.

Let op! Na het activeren van deze functionaliteit dient u het programma opnieuw op te starten voor u de wizard kunt gebruiken.

Zo definieert u de instellingen voor automatische incasso:

 1. Ga naar Beheer - Instellingen - Administratie.
 2. Selecteer op het tabblad Debiteur/Crediteur de optie Het bedrijf maakt gebruik van automatische incasso.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Voer uw Bankrekeningnummer in door op de knop Nieuw te klikken.
 5. Selecteer het Bestandsformaat uit de afrollijst.
  Tip! Voor een aantal grote banken is een eigen SEPA-formaat beschikbaar. Maakt u gebruik van een andere bank, kiest u voor SEPA (zonder toevoeging).
 6. Indien gewenst kunt u de naam van het Bestand en het Pad naar het exportbestand wijzigen.
 7. Voer uw Incassant-ID in.
 8. Klik op OK om het venster te sluiten.

De instellingen voor automatische incasso zijn nu gedefinieerd.

De instellingen voor automatische incasso in de module Relatiebeheer:

 1. Ga naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer.
 2. Gebruik de blauwe pijlen of klik op de knop Lijst om de relatie te vinden waarvan u facturen automatisch wenst te incasseren.
 3. Zorg dat de relevante contactgegevens zoals naam, adres en bankrekeninginformatie ingevuld zijn.
  Let op! U moet het IBAN-nummer en de BIC-code invoeren.
 4. Ga naar het tabblad Instellingen en klik op de knop Debiteur/Crediteur.
 5. Selecteer Automatische incasso uit de afrollijst Herinnering op het tabblad Debiteur/Crediteur.
 6. Ga naar het tabblad Aut. incasso en voer alle velden in. Meer informatie over deze instellingen vindt u in Relatiebeheer, tabblad: Instellingen.
 7. Klik op OK om het venster te sluiten en de instellingen op te slaan.

De automatische incasso is nu geactiveerd voor de relatie.

Let op! Deze instellingen voor automatische incasso bij een bepaalde relatie kunnen overschreven worden in het venster Order/Factuur wanneer u een order aanmaakt. Meer informatie vindt u hieronder.

De instellingen voor automatische incasso in de module Order/Factuur:

 1. Ga naar Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur.
 2. Ga naar de order waarvoor u een automatische incasso wilt versturen.
 3. Ga naar het tabblad Diversen.
 4. Selecteer Versturen uit de afrollijst bij Automatische incasso.

 5. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.

Voor de order kan nu een automatische incasso verstuurd worden, onafhankelijk van of de klant als een automatische incasso-klant is gedefinieerd of niet.

Meer informatie:

Over automatische incasso

Wizard automatische incasso

Status van de automatische incasso

Relatiebeheer, tabblad: Instellingen

Order/Factuur, tabblad: Diversen