eDokument > Användarinställningar for eDokument

Användarinställningar for eDokument

Du kan anpassa eDokument genom att definiera användarinställningarna. Välj vilka kolumner som ska visas i listan. Inställningarna gäller bara för din användare och påverkar inte andra användare i systemet.

De ändringar du gör i användarinställningarna i Mamut Onlinekommer inte att påverka användarinställningarna definierade i din Mamut Business Software.

Välj kolumner som ska visas i Utkorg och Inkorg

Inställningarna för eDokument kan anpassas för användare med både enkla och mer avancerade behov.

  1. I Mamut Online, gå till Användarinställningar- Försäljning - eDokument.
  2. Välj Utkorgeller Inkorg.
  3. Specificera dina önskemål om vilken information som ska visas i eDokument eller välj mellan tre fördefinierade inställningar:
  4. Välj den andra rutan och upprepa processen.

Välj ordningsföljd på kolumnerna i Utkorg och Inkorg

Du kan själv a sortera ordningsföljden på kolumnerna i Utkorg och Inkorg för eDokument.

  1. Gå till Användarinställningar - Försäljning - eDokument.
  2. I eDokument kolumnsortering kan du välja en kolumn (t.ex. Status), ta tag i den och dra den så att du får önskad ordningsföljd.

Se även:

Om eDokument

Kom i gång med eDokument

Skapa och skicka faktura eller kreditnota som eDokument

Om bokföring av eDokument

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.