eDokument > Kom i gång med eDokument

Kom i gång med eDokument och elektronisk faktura

Förutsättningar för att skicka och ta emot eDokument och elektroniska fakturor

Innan du kan börja skicka eller ta emot elektroniska fakturor är det vissa uppgifter du måste utföra:

Anslut Mamut Online

Läs om hur du ansluter till Mamut Online i Kom i gång med Mamut Online.

Så aktiverar du modulen eDokument i Mamut Online

 1. Logga in till Mamut Online.
 2. Gå till Inställningar företagsdatabas - Försäljning -eDokument överst till höger i Mamut Online.
 3. Klicka på knappen Aktivera.
 4. Godkänn licensavtalet för Visma AutoInvoice genom att markera alternativet Jag accepterar och klicka på Fortsätt.
 5. Visma AutoInvoice aktiveras.
 6. Starta Mamut Business Software på nytt för att få tillgång till funktionerna kopplade till eDokument

I Inställningar företagsdatabas kan du se status för aktivering och en knapp för inaktivering. Läs mer i Företagsinställningar för eDokument .

Så anger du elektronisk adress för kontakter

 1. Öppna en kontakt som skal kunna motta eDokument i Mamut Business Software eller Mamut Online.
  Skapa en ny kontakt i Mamut Business Software
  (extern länk)
  Skapa en ny kontakt i Mamut Online

 2. Om kontakten är en organisation, kontrollera att du har lagt in organisasjonsnumret på fliken Övrig info. Organisationsnumret krävs för en rad format och om detta inte finns inlagt kommer utskicket att misslyckas.
  Om mottagaren har ett GLN nummer ska det också anges i fälten för det.
 3. Kontrollera eller ange postadress för kontakten.
 4. Kontrollera att du har registrerat en kontaktperson för kontakten. En kontaktperson krävs för en rad format och om detta inte finns inlagt kommer utskicket att misslyckas.
 5. Gå till inställningarna för eDokument. I Mamut Online hittar du dem längst ner på kontaktkortet. I Mamut Business Software hittar du dem på registerkortet Inställningar - knapp eDokument.
 6. Ange att kontakten ska kunna motta eDokument.
 7. Om du har angett att mottagarane har ett GLN nummer, så anger du det samme numret i fältet Elektronisk adress.
 8. Accesspunkt och standard Utskriftsformat för PDF

  Det rekommenderas att du låter fältet Accesspunkt stå på standardvärdet Automatisk. Det innebär att Autoinvoice automatiskt finner mottagarens accesspunkt baserat på organisationsnummer, GLN eller elektronisk adress som du har angett på kontaktkortet.

  Du kan välja accesspunkt i listan om du är helt säker på vilken accesspunkt mottagaren tillhör. Detta gör då att sändningen går snabbare, men om du valt fel accesspunkt så kommer sändningen misslyckas.

 9. Klicka på OK.

Du har nu angett att kontakten ska motta eDokument via Visma AutoInvoice. Upprepa stegen för alla kontakter som ska motta eDokument.

Så här autoidentifierar du kontakter

 1. Gå till eDokument - Automatisk detektering i Mamut Online.
 2. Klicka på knappen Starta auto-identifiera kontakter.
 3. När den automatiska identifieringen är klar, ser du alla kontakter som blev identifierade mot en mottagare i resultatlistan.
 4. Du kan kontrollera att korrekt mottagare har kopplats till aktuell kontakt genom att klicka på pil-symbolen i kolumnen Åtgärder. Här visas alla mottagare som har identifierats mot denna kontakt, och du kan välja att koppla en annan mottagare än den som automatiskt blev kopplad till aktuell kontakt genom att klicka på Koppla-symbolen för önskad mottagare.
 5. Uppdatera kontakterna genom att klicka på Uppdatera kopplade kontakter. Alle kontakter med tillhörande mottagare försvinner nu från listan och uppdateras med korrekta eDokument inställningar i Mamut Business Software. Endast kontakter som inte blivit kopplad till en mottagare är kvar i listan.

Du har nu automatiskt identifierat och uppdaterat de kontakter i Mamut Business Software som kan ta emot elektroniska fakturor.

Tips! Du kan även kontrollera användaråtkomsten till funktionen eDokument med hjälp av åtkomstkontroller. Läs mer här .
Du kan nu även ange om du vill få kvitton i din e-post när ett eDokument som du har skickar har levererats till mottagaren. Detta gör du via företagsinställningen eDokument här.

Se även:

Om eDokument

Skapa och skicka faktura eller kreditnota som eDokument

Om bokföring av eDokument

Användarinställningar för eDokument

Företagsinställningar för eDokument

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.