eDokument > Om bokföring av eDokument

Om bokföring av eDokument

Markera att följande kriterier har uppfyllts för att guiden kan öppnas:

Läs mer om behandling av mottagna eDokument här.

Bokföringsalternativ

eDokument kan bokföras på olika sätt:

Bokför eDokumentet i verifikatsregistreringen: Bokför ett verifikat direkt i verifikatsregisteret.

Bokför eDokument i huvudboken: Bokför ett verifikat direkt i huvudboken i Mamut Business Software.
Läs mer om detta alternativ i Bokföra eDokument.

Bokför eDokument och skapa ny inköpsorder: Bokför ett verifikat direkt i huvudboken och skapar en ny inköpsorder i Mamut Business Software.
Läs mer om detta alternativ i Bokföra och skapa ny inköpsorder.

Bokför eDokument och uppdatera befintlig inköpsorder: Bokför ett verifikat direkt i huvudboken och uppdaterar en befintlig inköp i Mamut Business Software.
Läs mer om detta alternativ i Bokföra och uppdatera en befintlig inköpsorder.

I importguiden får du även en rad redigeringsmöjligheter som styr hur eDokumentet ska bokföras. Du kan bland annat ändra antal och pris på produktraderna samt ändra till vilket konto raderna ska bokföras. Du kan även ändra produkttyp för varje produktrad så att de exkluderas från importen eller bokförs som frakt eller expediering.

Om du väljer att skapa en ny inköpsorder eller uppdatera en befintlig inköpsorder är det viktigt att observera att det även finns en rad inställningar för inköp och produkt i Mamut Business Software som påverkar hur processen hanteras. Du kan läsa mer om dessa inställningar i dokumentationen om de respektive importalternativen.

Se även:

Om eDokument

Kom i gång med eDokument

Bokföra eDokument

Bokföra och skapa ny inköpsorder

Bokföra och uppdatera en befintlig inköpsorder

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.