Inställningar på Mamut Online > Företagsinställningar > Företagsinställningar för eDokument

Företagsinställningar för eDokument

I företagsinställningarna för eDokument kan du aktivera/inaktivera ditt eDokument-konto. Här kan du välja vilka dokumenttyper ditt företag ska motta och ange e-postadresser för mottagning av meddelanden och/eller kopior av eDokument.

eDokument

Via företaginställningen eDokument kan du aktivera eller inaktivera Visma AutoInvoice. Samtidigt kan du fastställa användare som kan ta emot och skicka e-postmeddelanden. Läs mer om Visma AutoInvoice här.

Aktivera: Klicka på knappen för att aktivera ditt eDokument-konto och få en elektronisk adress.

Inaktivera: Klicka på knappen för att inaktivera ditt konto för eDokument. Inaktiverar du ditt konto kan du inte längre skicka eller motta eDokument. Alla dina inställningar kommer dock att sparas hos förmedlingstjänsten tills kontot eventuellt återaktiveras.

Status

Här hittar du grundläggande information om ditt eDokument-konto.

Status: Här ser du om Visma AutoInvoice-kontot är aktiverat eller inaktiverat.

Aktiverat av: Visar vilken användare som senast aktiverade kontot.

Datum: När eDokument-kontot senast aktiverades.

Elektronisk adress: Detta är ett elektroniskt ID-nummer som accesspunkten skapar automatiskt när du aktiverar eDokument. ID-numret säkerställer att fakturor levereras till korrekt mottagare. Du behåller samma ID även om du inaktiverar funktionen.

Peppol-ID: Här hittar du kundens Peppol-ID. Därmed är norska kunder sökbara i PEPPOL/ELMA efter aktivering. Detta medför att du även kommer att motta fakturor i Mamut Online. Dessa hittar du i inkorgen för dina eDokument.

Kopier og meldinger (Kopior och meddelanden)

Här kan du lägga till användare som ska motta PDF-kopior och e-postaviseringar då fakturor skickas och mottas.

Användaren som aktiverar eDokument läggs till automatiskt. Lägg till andra mottagare genom att fylla i e-postadressen på raden längst ner i listan. Så väljer du språk för de olika aviseringarna. Klicka sedan på Spara så läggs adressen till i listan.

Du kan senare även Redigera eller Radera en användare från listan via kolumnen Åtgärd.

Utskriftsformat

Här kan du välja ett standardutskriftsformat i listrutemenyn för fakturor som skickas eDokument. Formatet kan åsidosättas för varje kontakt under inställningarna på kontaktkortet.

Se även:

eDokument

Kom i gång med eDokument

Användarinställningar för eDokument

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.