Menu

Op het tabblad Menu vindt u snelkoppelingen naar de belangrijkste onderdelen van deze module.

Bij het bewerken van uw website kunt u de hele module, stap voor stap, doorlopen door op Volgende te klikken. Het is echter tevens mogelijk om op de snelkoppelingen op het tabblad Menu te klikken, of direct op de tabbladen:

De koppelingen onder Beheer gaan naar functionaliteiten die niet bij de module Website bewerken horen, en zijn beschreven in de documentatie van de betreffende modules. Meer informatie vindt u in

Meer informatie:

Over de inhoud op uw website

Aan de slag met uw website

Koppeling naar andere websites

Website-instellingen

Instellingen voor klantstatusbestanden