E-handel > Redigera webbplats > Verktyg > Öppna HTML-fil

Öppna HTML-fil

Med funktionen Öppna HTML-fil kan du importera HTML-filer som är skapade i andra program. På så sätt kan du själv lägga in mer avancerade HTML-dokument än vad som är möjligt att skapa i den här HTML-editorn.

Så här gör du:

  1. Klicka på Öppna HTML-fil.

  2. Varning om att import av HTML-fil kommer att skriva över allt innehåll på den aktiva sidan visas. Klicka OK.

  3. Bläddra dig fram till den HTML-fil du vill lägga in i programmet. Markera och klicka på OK.

HTML-filen har nu importerats.

Obs! När du importerar en HTML-sida som du skapat i ett annat program, är det viktigt att vara klar över att filen inte innehåller eventuella bilder och andra objekt som du lagt in i filen, men relativa referenser till bilderna. Det reserveras plats till bilderna, men du måste själv lägga in bilderna manuellt i programmet efter det att du importerat HTML-filen. Det gör du med funktionen Infoga bild.

Se även:

Infoga länk

Infoga bild

Infoga tabell

Version 20.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

© 2016 Visma Spcs AB. Alla rättigheter. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Spcs AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.