Om priser på produkter

Prishantering ger utrymme för stor flexibilitet både när det gäller fastställande av priser vid försäljning och upprätthållande av priser i produktregistret.

Tips! I företagsinställningarna för produkt, på fliken Standardvärden, kan du definiera standardvärden för nya produkter. Dessa anges automatiskt när du skapar nya produkter. Redan registrerade produkter kan du uppdatera genom att använda Prisjustering. Läs mer i Prisjustering - ändra pris på urval produkter.

Försäljningspris

Försäljningspriset anges i fältet Försäljningspris på fliken Pris i produktregistret. Om du har aktiverat företagsinställningen Företaget vill se historisk prisutveckling på produkter måste du först klicka på Ny. Du kan skriva beloppet antingen i kolumnen Exklusive moms eller Inklusive moms. Systemet kommer att räkna ut momsbeloppet och fylla i det i motsatt kolumn.

Du kan använda olika priser i olika perioder. Det ger dig möjlighet för till exempel en begränsad period med en kampanj. Ska du ha olika priser bör du aktivera visning av historiska priser i Företagsinställningarna för produkt.

Du kan använda rapporten Extern prislista för att presentera anpassade priser som gäller för en bestämd kund eller ett urval av kunder.

Fliken Pris

Företagsinställningar för produkt

Prislista extern - anpassning av prislista

Rabatter

Du kan erbjuda olika typer av rabatter till enskilda kunder eller ett urval av kunder. Rabatterna kan ges som relativa rabatter i procent eller i nominella värden.

Du aktiverar användandet av rabattavtal för individuella kunder på enskilda produkter, relativa rabatter och rabatter för kundkategorier i företagsinställningarna för produkt.

För att förenkla underhållet av rabatter kan du förhandsdefiniera priser och rabatter för olika kombinationer och produktgrupper i rabattregistret.

Rabatter

Fliken Rabatt

Företagsinställningar för produkt

Rabattregister - spara rabattinställningar

Tilläggsavgifter

Förutom ordinarie försäljningspris kan du lägga in en fast tilläggsskatt i fall det kan vara aktuellt. Det kan vara speciella skatter för den specifika produkten. Du måste aktivera funktionen i Företagsinställningar för produkt. Själva avgifterna registreras i Grundinställningarna under tilläggsskatt. De kan räknas som ett fast pris per styck, viktenhet, volym eller en procent av inköps- eller försäljningspris.

Företagsinställningar för produkt

Grundinställningar

Kostnad

Om du vill beräkna täckningsbidraget etc. måste du registrera Inköpspriset. Det kan skrivas direkt eller beräknas baserat på inköpspriset på fliken Leverantör.

Förutom inköpspriset kan det tillkomma andra kostnader vid köp, som frakt, tull etc. Det kan registreras i fältet Kostnader. Tillsammans utgör kostnader och inköpspris produktens kostnad.

Eftersom det finns två sätt att registrera extra kostnader vid inköp, det vill säga bokföring av frakt och expedition direkt på leverantörsfakturan, kan du välja huruvida de två typerna av kostnader ska inkluderas i kostnaden. Valen för det här hittar du i Företagsinställningar för produkt.

Fliken Leverantör

Företagsinställningar för produkt

Om kostnadskontering och räkenskapsmässigt lagervärde

Prisändringar

Försäljningspris kan ändras direkt på produktkortet. Ändras försäljningspriset manuellt kan du bestämma att den ska uppdatera kostnaden kalkylerat i procent eller efter fast bruttovinst. Här är förvalet att ändringen av försäljningspriset inte ändrar kostnaden, utan endast förtjänsten.

Guiden för global prisjustering gör det möjligt att justera priserna på en uppsättning av produkter i en operation. Här kan du också justera försäljningspriser i olika valutor.

Du kan välja om du vill att inköpspriser ska påverka försäljningspriser löpande eller manuellt. Vill du att det ska ske löpande så anger du hur det ska uppdateras. Manuella justeringar görs direkt i priskalkylatorn utan ytterligare inställningar. Dessutom kan du uppdatera reapriser automatiskt på följande vis:

Om du vill att kostnadsändringar inte ska påverka försäljningspriset kan du låta prisändringar påverka vinsten och låta försäljningspriset vara oförändrat.

Du kan välja att inköpspriser ska uppdatera inköpspriser och kostnader på produktkortet när inköpen blir bokförda. Detta alternativ aktiveras via företagsinställningarna för produkt.

Obs! Var uppmärksam på att försäljningspriserna ändras automatiskt när inköp bokförs om du väljer att uppdatera kostnad vid bokföring och låter kostnadsändringar påverka försäljningspriset.

Prisjustering - ändra pris på urval produkter

Hur ändras produktens pris?

Företagsinställningar för produkt

Priser i olik valuta

På en produkts produktkort kan du ange fasta försäljningspriser i flera olika valutor. Dessa priser fastställs för varje enskild produkt och är oberoende av valutakurserna som anges i valutaregistret. Priserna kan senare justeras via guiden Prisjustering. Funktionaliteten för fasta försäljningspriser i olik valuta måste aktiveras i företagsinställningarna för produkt innan du kan börja använda detta.

Önskar du att inte ange fasta försäljningspriser i valuta för en produkt, kan du ändå skapa en försäljningsorder i en annan valuta än företagsvalutan. Försäljningspriserna för produkter som läggs till, kommer då att omräknas i förhållande till valutan som är angiven på försäljningsordern och motsvarande valutakurs som är angiven i valutaregistret. Valutan på försäljningsordern ärvs från kundens kontaktkort, men kan också överstyras manuellt för varje försäljningsorder.

Hur ändras produktens pris?

Fliken Pris

Valuta

Företagsinställningar för produkt

Inställningar

I användarinställningarna för produkt kan du bestämma vad som ska visas på skärmen. Där kan du också göra en del val som kan förenkla registreringsprocessen. 

I företagsinställningarna anges inställningarna för alla användare.

Användarinställningar för produkt

Företagsinställningar för produkt

Se även:

Om produktmodulen

Om organisering och underhåll av produkter