Relatiebeheer, tabblad: Instellingen voor e-commerce

Via Beheer - Relatie - Relatiebeheer - tabblad Instellingen knop Website beheert u de toegang tot de met wachtwoord beschermde websites voor de relatie. Aangemelde gebruikers worden standaard tijdens de routine Websitegegevens ophalen automatisch goedgekeurd, maar u kunt hier de goedkeuring of afwijzing aanpassen.

Let op! Deze functionaliteit is alleen toegankelijk indien u een licentie hebt voor het additioneel product Mamut Enterprise Klant- en PartnerWeb.

Zo verleent u toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beschermd:

  1. Zoek de relatie op waarvan u de status wilt wijzigen.
  2. Klik op het tabblad Instellingen op de knop Website. U krijgt nu een overzicht over de toegang die de relatie heeft tot de website(s) van de bedrijfsdatabase.
  3. Selecteer de toegangsoptie die u wilt wijzigen en klik op Bewerken. U beschikt nu over de volgende instellingen:
  4. Selecteer website: Indien u de toegang zelf aanmaakt kunt u een keuze maken uit de websites die in de bedrijfsdatabase zijn geregistreerd.
  5. E-mail (Gebruikersnaam): Laat het e-mailadres zien dat de gebruiker als gebruikersnaam heeft opgegeven. Indien de gebruiker een fout heeft gemaakt, kunt u dat hier corrigeren.
  6. Accountstatus: Afhankelijk van de eisen die u stelt aan de goedkeuring van nieuwe klanten, krijgen de klanten automatisch de volgende status:
  7. U kunt de status van eerder goedgekeurde klanten wijzigen naar 'geweigerd'.
  8. Klik op OK.
  9. U kunt nu de wijzigingen Bijwerken op de server van Mamut. Meer informatie vindt u in Update website.

De relaties waarvan u de status heeft gewijzigd, zullen nu automatisch een e-mail hierover ontvangen. U kunt de tekst van deze e-mail bewerken aan de hand van de Website-instellingen.

Meer informatie:

Aan de slag met uw website

Wachtwoordinstellingen

Website-instellingen

Relatiebeheer, tabblad: Instellingen

Websitegegevens ophalen

Mamut Enterprise Klant- en PartnerWeb

Het relatiebeheerregister

Versie 24.0. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2020 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.