Betalningsöversikt, Fakturor (Programversioner utan redovisningsfunktionalitet)

Obs! Funktionen i fönstret Betalningsöversikt, fakturor gäller endast programversioner utan redovisningsmodul. För andra programversioner, se Om reskontra.

Med Betalningsöversikt, fakturor får du en bra översikt över alla utestående fordringar. Genom att du registrerar alla inbetalningar har du all information som behövs för uppföljningen av dina kunder efter varje försäljning.

Fönstret Betalningsöversikt, fakturor kan öppnas genom att klicka på knappen Visa i Betalningsöversikt i orderegistreringsfönstret i Visa-menyn. Du kan naturligtvis även välja Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Betalningsöversikt, faktura.

För att få en bättre översikt kan du ange ett filter så att du bara ser de fakturor som ska påminnas, som har förfallit till betalning eller enbart betalda fakturor.

När du har definierat ett urval måste du klicka på Uppdatera för att uppdatera fönstrets innehåll.

Markera en faktura och klicka på Redigera om du vill korrigera informationen om Betalning och Betalningspåminnelse. Här kan du också styra fakturan till Factoring.

Knappen Registrera betalning ger dig möjlighet att registrera en faktura som betalad.

Betalningspåminnelse och Inkasso genereras automatiskt av en procedur som startas från det här fönstret. Dessutom skrivs det ut en lista över alla fakturor som ska skickas till Factoring eller Inkasso.

Knappen Betalningspåminnelse-/inkassoinställningar öppnar ett inställningsfönster där du kan ange antal betalningspåminnelser innan inkassovarsel, påminnelseavgiftsbelopp, beloppsgräns per faktura, betalningsvillkor för betalningspåminnelser samt hur många dagar efter förfallodatumet som en påminnelse ska föreslås. Inställningen för Påminnelseavgift hittar du i företagsinställningarna för Försäljning & fakturering, på fliken Annat.

Obs! Kontrollera det maximala tillåtna påminnelseavgiftsbeloppet enligt gällande lagstiftning.

Knappen Skriv ut ger dig en förhandsvisning av fönstrets innehåll. Rapporten kan därefter skrivas ut från förhandsgranskningsfönstret.

Obs! Produkter med redovisningsfunktionalitet har utökade funktioner för reskontra. Den ger bättre styrning av betalningspåminnelse, inkasso och factoring och har även funktioner för automatisk ränteberäkning.

Viktigt! Var uppmärksam på att poster i enskilda betalningsöversikter inte visas i reskontra vid uppgraderingar till större program med reskontra, på grund av bristande kontoplanshänvisning.

Se även:

Registrera betalning (Programversioner utan redovisningsfunktionalitet)

Vidare betalningsuppföljning (Programversioner utan redovisningsfunktionalitet)

Factoring (Programversioner utan redovisningsfunktionalitet)

Betalningspåminnelse (Programversioner utan redovisningsfunktionalitet)

Inkassovarsel (Programversioner utan redovisningsfunktionalitet)

Inkasso (Programversioner utan redovisningsfunktionalitet)