Nieuw in versie 12: Relatiebeheer


Kaart en reisroute

In Relatiebeheer en Contactpersoon kunt u met behulp van speciale knoppen in de werkbalk kaart en reisroute tonen voor het adres van uw relatie. De functie vereist dat u een internetverbinding heeft.

Zowel in de gebruikersinstellingen voor relatiebeheer als voor contactpersoon kunt u kiezen welke kaartleverancier u wenst te gebruiken voor de kaartdienst. U hebt de keuze tussen Google en Yahoo.

Kaart en reisroute voor relaties bekijken

Gebruikersinstellingen voor relatiebeheer

Gebruikersinstellingen voor contactpersoon

Het relatiebeheerregister

Extra Titel bij contactpersoon

Het titelveld bij contactpersoon is uitgebreid om u de mogelijkheid te geven om twee waarden te registreren: Titel en Titel2. Titel2 is toegankelijk als samenvoegveld voor rapporten/documenten in Word op dezelfde manier als Titel.

U vindt het veld Titel via Beheer - Relatie - Contactpersoon. Klik op de pijl naast het veld om Titel2 toe te voegen.

Contactpersoon

Aan de slag met rapportbewerking

Keuze van kolommen in de relatielijst

In de gebruikersinstellingen voor relatiebeheer kunt u opn het nieuwe tabblad Relatielijst kiezen of de relatielijst automatisch getoond wordt bij het openen van relatiebeheer. U kunt ook kiezen welke kolommen weergegeven worden in de lijst, en hoe de lijst als standaard gesorteerd moet worden. Bovendien kunt u in het veld Standaardselectie in relatielijst kiezen welke selectie voor welke relaties weergegeven wordt.

U vindt de gebruikersinstellingen voor relatiebeheer via Beheer - Instellingen - Gebruiker - Module-instellingen - Relatiebeheer.

De gebruikersinstellingen kunnen ook rechtstreeks in de module geopend worden met behulp van de knop Gebruikersinstellingen op de werkbalk.

Gebruikersinstellingen voor relatiebeheer

Relatielijst

E-mail v.a. modules

In de bedrijfsinstellingen voor relatiebeheer kunt u in de nieuwe afrollijst E-mail v.a. modules de methode kiezen betreffende welke e-mailadressen als standaard gebruikt moeten worden bij het versturen per e-mail van inkoop- en verkoopdocumenten. U kunt kiezen tussen de velden E-mailadres van relatie, Uw ref. en E-maillijst. In de e-maillijst kiest u vóór het versturen tussen de e-mailadressen, die geregistreerd zijn voor uw relaties of contactpersonen. Uw ref. geldt de referentie van uw relatie bij offerte/order/factuur.

U kunt ook de instelling voor een relatie in het veld E-mail v.a. modules op het tabblad Overige info in de relatie opheffen.

Voor gebruikers die updaten vanaf een oudere versie en voor nieuwe installaties is de selectie E-mailadres van relatie standaard ingesteld.

Bedrijfsinstellingen voor relatiebeheer

Over e-mailen vanuit het programma

Afdrukken naar een e-mailbijlage

Relatie, tabblad: Overige info

Meer systeemactiviteiten

Systeemactiviteiten zijn activiteiten die automatisch aangemaakt worden wanneer bepaalde gebeurtenissen en processen zich voordoen in het programma.

Het is mogelijk om meer systeemactiviteiten en meer omschrijvende systeemactiviteiten te hanteren. Bij bijvoorbeeld import van relaties en wijziging van de bedrijfsinstellingen voor relatiebeheer, urenregistratie of activiteiten, worden er nu omschrijvende systeemactiviteiten geregistreerd.

U vindt systeemactiviteiten in het menu Beheer - Activiteit - Systeemactiviteiten.

Systeemactiviteiten

Kleurencodes voor activiteiten in agenda

Bij activiteiten kunt u nu een kleurencode voor de activiteiten kiezen die getoond moet worden in de agenda. Met behulp van activiteitstype kunt u in het standaardregister beslissen over de standaard kleur voor ieder activiteitstype, zodat u niet voor elke activiteit apart een kleur behoeft aan te geven.

Kleurencodes voor activiteiten gelden enkel de activiteiten in de agenda, niet in het takenoverzicht.

Bij een update van vroegere versies zullen alle bestaande activiteiten zonder een kleur te zien blijven.

Tip! Indien u wenst de kleuren te wijzigen van reeds aangemaakte activiteiten, dan kunt u de wizard Bijwerken selectie activiteiten gebruiken.

Over activiteiten

Het activiteitsvenster

Agenda

Instellingen voor activiteitstypen

Waarden van een selectie activiteiten wijzigen

Filter voor projectrapporten

In het filtervenster voor bepaalde projectrapporten is het mogelijk om een interval van projecten af te drukken op basis van het veld Nr. /Projectklasse bij projecten. U kunt een interval kiezen, van nummer - tot nummer.

U kunt ook kiezen of u het rapport voor alle projecten in de selectie of een rapport voor ieder project in de selectie wenst weer te geven.

U belandt in het filtervenster bijvoorbeeld door te klikken op Rapporten op het bureaublad, te kiezen voor Project, en dubbel te klikken op het rapport Projectenlijst.

Over de projectmodule

Zoeken/Selectie bij Relatie: Nieuw veld in selectie

In selectie is er een nieuw veld beschikbaar om te kunnen zoeken op Provincie. De zoekfunctie verwijst naar het vrije tekst-veld Provincie bij relaties en contactpersonen, in Adres, gedetailleerd.

De velden in Zoek en Selectie

ABC Analyse

De rapporten ABC Analyse - Klantomzet, Inkoopwaarde en Artikelomzet zijn nieuw in versie 12. De rapporten maken het u mogelijk om klanten, inkopen en artikelen te segmenteren naar relatieve winst en kostefficiëntie. Door een selectie te definiëren voor de segmentering, kunt u de resultaten in drie categorieën weergeven: A, B en C.  

De volgende rapporten zijn beschikbaar via Bestand - Afdrukken - Artikel, Relatiebeheer en/of Order/Factuur: