Om offertmodulen

Via offertmodulen kan du på ett effektivt sätt skapa offerter till enskilda kunder eller utforma större offerter för kampanjer och liknande, vilka kan skickas automatiskt till ett urval av dina registrerade kunder. Om offerten resulterar i en försäljning, kan den enkelt överföras försäljnings- och faktureringsmodulen där de kan vidare behandlas som försäljningsorder och faktura.

Vanlig offert eller repeterande offert

Du kan skapa eller repetera en offert till enskilda kontakter eller för ett urval kontakter (gruppoffert). Du kan dessutom skapa en Offertmall som kan användas som utgångspunkt för gemensamma utskick.

Flexibla utskrifter och offert via e-post

Offerter kan skrivas ut på tre olika dokumentformulär, sändas till skrivare, e-post och fax, överföras till Microsoft Office Word eller förhandsvisas på skärmen. Har du installerat en pdf-skrivare kan offerten också överföras till pdf-format som en fil.

Spara aktiviteter som du eller dina kollegor har utfört för att följa upp offerten

Genom att klicka på pilknappen till höger om Skapa aktiviteter kan du skräddarsy aktivitetslistan. Du bestämmer själv innehållet i aktiviteterna och i vilka moduler som de ska vara tillgängliga.

Skapa avancerade offerter med hjälp av Word

Om offerten ska överföras till Microsoft Word kan du senare redigera den genom att klicka Avancerade offertutskrifter. Knappen ger dig tillgång till dokument som är knutna till offerten. Det ger dig snabbt och enkelt tillgång till dokumenten i dokumentlistan som är knutna till just den offerten.

Verkställ offerten snabbt och enkelt

När en offert är accepterad kan du enkelt Verkställa den. Systemet skapar då en order åt dig och du slipper därmed registrera alla upplysningar en gång till. Du kan välja att spara en .pdf-kopia av offertdokumenten. Dessa knyts till offerten och kan senare hämtas därifrån.

Status

Offerten flyttas mellan olika underregister beroende på vidarebehandling. Du kan röra dig mellan olika register med hjälp av rullgardinsmenyn överst i högra hörnet. Rullgardinsmenyn består av Offert annullerad, Förlorad försäljning, Offert, Repeterande offert, Offertmall och Gruppoffert.

Läs mer i Rullgardinsmenyn Status.

Integration med andra moduler

Offerter integreras med andra moduler så att de kan hämtas, skapas och redigeras som en naturlig del av arbetsprocessen. Du hittar flikarna för offert i

Inställningar för offerter

I användarinställningarna för offert bestämmer du som användare vad som ska visas på skärmen. Där kan du även göra en del val som kan förenkla registreringsprocessen. Repeterande offerter och gruppofferter överförs till enskilda offerter med hjälp av en guide. I användarinställningarna, under fliken Offert, kan du bestämma hur systemet ska leda dig vidare efter att en av dessa guider har slutförts. Detta kan göra arbetet med rutinmässiga operationer mycket effektivt.

I företagsinställningarna kan du definiera inställningar som påverkar alla användare. Var uppmärksam på att inställningarna är gemensamma för både offertmodulen och försäljnings- och faktureringsmodulen.

Se även:

Offertfönstret

Användarinställningar för offert

Företagsinställningar för försäljning & fakturering

Skapa en offert

Repeterande offert

Gruppoffert

Verkställa en offert / Skapa en order

Utskrift av offert

Om dokument

Skapa en offertmall

Aktivitetsmallar