Försäljnings-/faktureringsregistret

Försäljnings- och faktureringsregistret är uppbyggd på samma sätt som de flesta moduler i programmet, ett huvudkort med tillhörande flikar där du kan registrera information.

Läs mer om Verktygsfältet på skrivbordet.

Ny: Skapa ny order, samlingsorder eller obehandlad kreditnota.

Lista: Visa lista över registrerade order. I användarinställningarna kan du välja listans standardsortering. Du kan definiera urval i fönstret för hitta önskade poster. Läs mer i Urval.

Radera: Knappen Radera har varierande funktion beroende på vilken status ordern har. Posterna försvinner inte från systemet; en obehandlad order kan till exempel få statusen Annullerad eller Förlorad försäljning. Posterna finns därmed tillgängliga i vissa orderrapporter.

Klickar du på Radera på en faktura skapas en kreditnota.

Duplicera: Startar guiden för duplicering (kopiering) av offert/order/faktura.

Orderhierarki: Knappen orderhierarki ger en hierarkisk översikt över order/offerter med fakturanummer/kreditnotanummer.

Visa verifikat i reskontra: Öppnar kundreskontra och visar verifikatet så att du snabbt får översikt över reskontran.

Fakturera: Ordern faktureras genom att klicka på Faktura-ikonen på verktygsraden. Själva faktureringen består av att skapa en fakturautskrift. Ordern ändrar då status till Faktura, eller eventuellt Faktura, ej levererat.

Skapa aktiviteter: Genom att klicka på pilknappen till höger om Skapa aktiviteter kan du skapa särskilda aktiviteter som används ofta. Vissa tilläggsprodukter gör det möjligt att definiera skräddarsydda aktiviteter, utöver de som är förhandsdefinierade.

Öppna lista över Försäljnings-/faktureringsdokument: Här hittar du relaterade dokument. I företagsinställningarna för försäljning/fakturering på fliken Export kan du till exempel välja att skapa PDF-kopior av offert och faktura. Läs mer om Företagsinställningar för försäljning och fakturering.

Användarinställningar för Försäljning/fakturering: Öppnar användarinställningarna för försäljning/fakturering. Använd pilknappen för att öppna Företagsinställningar för försäljning och fakturering.

Skriv ut: Order kan skrivas ut i många olika format och kan skickas till skrivare, e-post, fax eller till förhandsvisning på skärmen.

Status: Status representerar olika stadier i försäljningsprocessen. En order skapas oftast först som en Obehandlad order. Här väljer du vilken status som ska visas. Läs mer i Rullgardinsmenyn Status.

Sannolikhet för affär: Denna rullgardinsmeny används i samband med försäljningsprognos. Välj en av statusarna (Kundämne, Behovsanalys, Möte, Kontrakt och Väntar på bekräftelse) för försäljningsordern och procentfältet uppdateras enligt ditt val. Du kan skapa egna statusar genom Grundinställningar. Läs mer i Om Försäljningsprognos.

Flikarna i Försäljning/Fakturering:

Försäljning/Fakturering, fliken Produktlinjer

Försäljning/Fakturering, fliken Frakt

Försäljning/Fakturering, fliken Text

Försäljning/Fakturering, fliken Diverse

Se även:

Om Försäljning/Fakturering

Om Avtalsfakturering

Inställningar Försäljning/Fakturering

Hur krediteras en faktura?

Hur skapas en oberoende kreditnota?

Hur fakturerar man i kundens valuta?

Hur skapas en kontantfaktura?

Hur skriver man ut fler fakturakopior?

Fakturera med omvänd skattskyldighet